Weather Widget

Gebruik van de HomeWizard Weather Widget

Met de Weather Widget wordt het mogelijk om real-time data van uw eigen weerstation, live weer te geven op een website, facebook, forum, of andere plek waar een afbeelding gebruikt kan worden.  Om gebruik te maken van de Widget, moet 'Shared Weather' aan staan in de HomeWizard app (raadpleeg hiervoor eventueel de homewizardhandleiding). Alleen weersensoren die u deelt met Shared Weather, zijn zichtbaar in de Widget. Log op de HomeWizard website in met uw account. Onder 'HomeWizard Widget' in het linker menu, staat uw persoonlijke Weather Widget, inclusief directe link en 'embed link' voor de afbeelding. De afbeelding wordt automatisch ververst, zodat deze altijd is voorzien van de laatste waarden.

Hoe gebruik ik de directe/embedded link?

Kopieer uw persoonlijke link vanaf de HomeWizard Widget pagina. Deze kan overal op internet gebruikt worden als een normale afbeelding. Gebruik de embedded link op websites of plekken waar HTML wordt gebruikt. 

Kan ik de achtergrondafbeelding wijzigen?

Op dit moment niet, de afbeelding die op de achtergrond wordt gebruikt is ingesteld door HomeWizard en kan veranderen, bijvoorbeeld om deze passend te houden voor het seizoen.