Het aantal sensoren dat op 1 HomeWizard toegevoegd kan worden is (hoog) gelimiteerd. In de praktijk vormt dit vrijwel nooit een belemmering. Er wordt wel aan gewerkt om dit aantal nog verder uit te breiden. Momenteel kunnen toegevoegd worden:

  • 55 Schakelaars/dimmers/zonwering ontvangers
  • 20 Awareness sensoren (totaal van bewegingsmelders + magneetcontacten + deurbellen + rookmelders + schemersensors)
  • 10 Weersensoren (totaal aantal 433 en/of 868Mhz windmeter(s), regenmeter(s), thermometer(s) en display. 
  • 70 Taken ( totaal van triggers op basis van Tijd + Apparaten + Preset + Code )
  • 15 Scenes ( in 1 scenes kunnen er 20 schakelaars worden toegevoegd )
  • 10 IP camera's
  • 5 Wattcher
  • HeatLink
  • EnergyLink