Een 'gong' (van deurbel) toevoegen aan de HomeWizard

Een deurbellen van KlikAanKlikUit bestaat doorgaans uit een zender (drukknopje) en een gong (unit die geluid maakt). Vaak is het voldoende om alleen de zender aan de HomeWizard te leren, bijvoorbeeld voor notificaties. 


In sommige gevallen kan het echter makkelijk zijn om de gong ook toe te voegen. Hoewel hier geen apart apparaat voor is opgenomen in de lijst met toe te voegen sensoren, kun je deze wel 'gewoon' als Schakelaar toevoegen. Hierbij de volgende stappen:

 1. Ga naar Menu'Menu'
 2. In het menu selecteer Manage Devices'Beheer apparaten
 3. Rechtsboven druk op Add device'Apparaat toevoegen'
 4. SelecteerSwitches & lights'Switches & lights
 5. Selecteer vervolgensSwitch'Switch
  • Geef een gewenste naam bij 'Naam' en druk op 'Bewaar'.
  • Druk nu op de knopPair'Code'.
   • Zet de deurbel ontvanger in leermodes (Lees de instructies van de Deurbel ontvanger)
  • Nu zie je een knop met 'Genereer nieuwe code' 
  • Klik op  'Genereer nieuwe code' om een code aan de gong te leren.
  • Druk op 'Bewaar' om deze instellingen op te slaan. 


Na het opslaan van de schakelaar, komt deze tussen de normale lijst te staan en kunt u de gong activeren door op 'on' te drukken. De 'off" zal niet op reageren. Nu kunt u de gong bijvoorbeeld ook opnemen in een Taken