De ultieme HomeWizard & IP camera port forwarding guide.


Je hebt een HomeWizard IP camera gekregen, nu wil je natuurlijk ook beeld zien op je telefoon, wanneer je niet thuis bent. Met de HomeWizard app ben je waarschijnlijk gewend dat deze altijd en overal werkt, ook als je niet thuis bent. Dit komt door onze HomeWizard Online dienst. Vanwege de bandbreedte die videostreams in gebruik nemen, kunnen we echter niet alle verbindingen met IP cameras, via HomeWizard Online laten verlopen. Daarom is het nog steeds nodig om 'port forwarding' in te stellen voor elke camera die je wilt zien in de app.
Deze tutorial bestaat uit twee delen, eerst een stukje achtergrond over wat port forwarding precies is en hoe poortnummers werken. Daarna volgt een stappenplan met alle benodigde informatie om een IP camera (en router) zou in te stellen dat de feed altijd zichtbaar is in de HomeWizard app. Wat is port forwarding nou eigenlijk? (Achtergrond)

Hieronder staat om te beginnen een schematische weergave van een thuisnetwerk dat via een router op internet is aangesloten. Zoals je ziet, is de router eigenlijk de 'schakel' tussen een thuisnetwerk en het internet. 


Alle apparaten op een netwerk communiceren via een zogenaamd IP adres, dit is een nummer waarmee een apparaat zichtbaar is voor andere apparaten op het netwerk. Op deze manier krijgt iedere router van bijvoorbeeld Ziggo, KPN of een andere internet provider, een eigen IP adres toegekend. Hiermee kan de router communiceren met alle andere op internet aangesloten apparaten. Het IP adres van de router noemen we daarom een 'extern IP adres'.


De router deelt vervolgens zelf weer andere IP-adressen uit aan alle apparaten binnen je thuisnetwerk. De MacBook in het plaatje heeft zo het adres 192.168.1.15 toegekend gekregen, dit noemen we een 'intern IP adres'. Binnen het thuisnetwerk, kunnen alle apparaten op basis van het interne ip adres met elkaar praten. Zo kun je bijvoorbeeld vanaf de MacBook de camera bekijken, door in de browser op de MacBook het interne ip adres 192.168.1.14 in te typen. 


Neem je de MacBook nu mee naar buiten en maak je via een ander wifi netwerk of via mobiel internet (3G) verbinding, dan werkt dit niet meer. Het ip-adres 192.168.1.14 bestaat immers niet binnen het andere netwerk. Om dit werkend te krijgen, zul je specifiek moeten verwijzen naar jouw eigen thuisnetwerk, en daar binnen naar de betreffende camera! Hier komt het 'externe ip adres' bij kijken. Zo lang je verbinding hebt met internet, kun je namelijk wel communiceren met de router op je thuisnetwerk, deze is namelijk ook direct verbonden met internet. Dit doe je via het 'externe ip adres', in het voorbeeld 94.176.24.118. Maar nu heb je slechts verbinding met de router, deze weet natuurlijk niet of jouw aanvraag bedoeld is voor de HomeWizard of voor de IP Camera. Je zult de router dus moeten vertellen naar welk apparaat de aanvraag verzonden moet worden: dit doe je via 'port forwarding'. 


Poortnummers

Computers, telefoons en andere apparaten op een netwerk, maken gebruik van 'softwarematige poorten' om tegelijkertijd verschillende typen verbindingen te maken. Wanneer je een internetpagina opvraagt, is dit een ander verzoek dan wanneer je een email verstuurt met Outlook. Om deze verschillende soorten van communicatie uit elkaar te houden, heeft elke 'soort' communicatie zijn eigen poort. 


Tegenwoordig wordt voor het merendeel van de communicatie poort 80 gebruikt: dit is de poort die standaard wordt gebruikt voor het opvragen van een website (via het HTTP protocol). In feite kun je op deze manier ook contact maken met een IP camera. Op het moment dat je, binnen het thuisnetwerk, het 'interne ip adres' van de camera in een browser invoert, dan wordt er eigenlijk op poort 80 verbinding gemaakt met de camera. Omdat de camera eigen 'webserver software' aan boord heeft, krijg je nu in de browser een webpagina te zien met de camera feed en instellingen. 


Je kunt de camera ook op een andere poort instellen, bijvoorbeeld poort 2200. (In principe kun je elk poortnummer kiezen, we raden aan om altijd een getal tussen de 1024 en 49151 te kiezen. Binnen deze range zitten geen functionele verschillen.) Als je nu het interne ip adres van je camera in een browser in typt, krijg je ineens geen verbinding meer. Dit komt doordat er standaard verbinding wordt gemaakt op poort 80. Om aan te geven dat je verbinding wilt maken op poort 2200, typ je in de browser: 192.168.1.14:2200. Het interne ip adres wordt dus gevolgd door een dubbele punt, daarachter komt het poortnummer.   

Nu kun je ook gebruik maken van poortnummers om vanaf het internet buitenshuis, verbinding te maken met een IP camera op je thuisnetwerk. In het geval van meerdere cameras, geef je elke camera zijn eigen poort nummer:


  • Camera 1 op 192.168.1.14 port 2200
  • Camera 2 op 192.168.1.16 port 2201


Denk even terug aan de eerder genoemde situatie, waarin je buitenshuis verbinding hebt met internet en de IP camera wilt benaderen. Het intypen van je interne ip adres in een browser werkte nu niet. Door het invullen van je 'externe ip adres' kon je via internet verbinding krijgen met je eigen router, maar deze wist vervolgens niet naar welk apparaat binnen het thuisnetwerk, deze verbinding doorgestuurd moest worden. Via het poortnummer kun je dit aangeven. De instelling die je hiervoor in de router moet maken heet 'port forwarding. In feite vertel je tegen de router dat elke verbinding van buiten, die binnenkomt op poort 2200, doorgestuurd moet worden naar camera 1. Elke verbinding die binnenkomt op poort 2201, moet doorgestuurd worden naar camera 2. 


Wanneer dit ingesteld staat, kun van buitenshuis verbinding maken, door het externe IP adres gevolgd door het poortnummer in te voeren in een browser. Via 94.176.24.118:2200 zul je nu verbinding krijgen met camera 1, en via 94.176.24.118:2201 krijg je verbinding met camera 2. Als je vanuit de HomeWizard app de camera wilt zien, zul je exact deze gegevens in moeten vullen in de HomeWizard app! Let op dat je wel je eigen externe IP adres gebruikt, je kunt deze (onder andere) vinden op www.watismijnip.nl


Leuk, maar hoe stel ik dit nu precies in (Stappenplan)?

Dat is een goede vraag. Er moeten in feite drie dingen gebeuren:

  1. De camera op een ander poortnummer instellen.
  2. Port forwarding instellen in de router.
  3. De instellingen opgeven in de HomeWizard app.Set the router to a different port number.


1. De camera op een ander poortnummer instellen 


Verondersteld dat de camera al (zoals beschreven in de handleiding) verbinding heeft met je router, kun je het interne ip adres van de camera in een browser invullen, en inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. 

Ga in de web omgeving naar 'Device management > Basic Network Settings'. 
Verander hier de 'http port' naar het gewenste poortnummer. Nogmaals, dit kan elk nummer zijn tussen de 1024 en 49151 zijn, zorg in het geval van meerdere cameras dat ze allemaal een ander poortnummer hebben. Druk op 'submit' om de instellingen definitief te maken. De camera zal nu opnieuw opstarten. Als dit is gebeurd is de camera alleen nog te bereiken op het ingestelde poortnummer. Typ dus het interne IP adres opnieuw in de browser, gevolgd door een dubbele punt en het poortnummer om in te loggen op de camera (192.168.1.14:2200). 


2. Setup Port forwarding on the router. 

Router fabrikanten hebben helaas geen 'standaard' manier om routerinstellingen weer te geven, waardoor het instellen van port forwarding per router kan verschillen. 


Je moet in ieder geval beginnen met inloggen op je eigen router. Dit kan door het interne ip adres van je router ('gateway') in te voeren in een browser. In veel gevallen is dit adres 192.168.0.1 of 192.168.1.1, dit is standaard voor o.a. Netgear, Linksys, Asus, 3Com,  Zyxel.Andere veelgebruikte adressen: Apple: 10.0.0.1 (deze configureer je echter met de 'Airport Utility' en niet via de browser)

Ziggo Ubee: 192.168.178.1

KPN Experia box: 192.168.2.254

UPC Horizon: 192.168.192.1In de meeste gevallen zul je nu om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd worden. Bij veel fabrikanten is de standaard gebruikersnaam 'admin' en het wachtwoord ook 'admin' of '1234'. Zoek dit  desnoods op in de handleiding, soms staan deze gegevens ook onder op de router zelf. Na het inloggen kom je op een webpagina met instellingen van de router. Hier kan het even zoeken zijn naar de instellingen voor 'port forwarding', soms simpelweg 'forwarding' genoemd. Bij Linksys routers staat het vaak onder 'Applications and Gaming'. Je ziet er bijna altijd (een aantal van) de volgende opties: 


'External port': vul hier het poortnummer van de camera, bijvoorbeeld 2200 in

'Internal port': vul hier ook het poortnummer van de camera in, bijvoorbeeld 2200

'IP address': vul hier het interne ip adres van de betreffende camera in, bijvoorbeeld 192.168.1.14

'Protocol': selecteer hier 'both' of TCP


Bij een Ziggo Ubee modem ziet dit er alsvolgt uit:


Let op: Ziggo heeft verschillende Ubee versies met iets andere interfaces. Als er bij jou de optie voor 'external IP Address' staat, vul hier dan altijd 0.0.0.0 in en geen ander IP adres.Bij een Linksys router ziet dit er als volgt uit:Voor andere typen routers zijn de specifieke stappen vaak op internet te vinden, bij deze enkele handige links:


Port forwarding voor Apple Airport/Timecapsule
Port forwarding voor Netgear
Port forwarding voor TP-Link


Vaak levert een zoekactie op Google met het routertype en "Port forwarding" al snel de gewenste resultaten op. Je kunt controleren of port forwarding goed staat ingesteld, door het externe ip adres gevolgt door het poortnummer in te voeren in een browser. Als je nu de camera feed krijgt, dan is het gelukt! 


3. De instellingen opgeven in de HomeWizard app. 

Eigenlijk doet de HomeWizard app niks anders dan de videofeed opvragen van de webcam. Hiervoor is dus ook een (extern) ip adres en een poortnummer nodig. Als stap 1 en 2 goed zijn uitgevoerd is dit gemakkelijk in te stellen. Ga naar 'Menu > Add sensor > Camera' en vul vergelijkbare gegevens in als op de afbeelding hier onder. Gebruik je eigen externe IP adres, die je kunt zien op de website www.watismijnip.nl. Als de instellingen correct zijn, zal de app een camerafeed weergeven met het beeld van de cam. 


Gefeliciteerd, je bent nu helemaal klaar en je webcam is altijd en overal zichtbaar in de app !