Compatibiliteit van ketels en thermostaten

Het is belangrijk dat uw thermostaat én ketel ondersteuning hebben voor het OpenTherm protocol. De HeatLink communiceert ook via dit protocol, waardoor er communicatie met zowel de thermostaat als ketel mogelijk is. Hierdoor kunt u het reguliere klokprogramma van de thermostaat blijven draaien, maar deze ook aanpassen vanaf uw smartphone via de HeatLink. 


Ketels

Het belangrijkste is een OpenTherm compatible ketel. Als u wel een OpenTherm compatible ketel hebt, maar geen OpenTherm compatible thermostaat, dan is het altijd mogelijk om de thermostaat relatief goedkoop te vervangen. Het vervangen van een ketel brengt aanzienlijk meer kosten met zich mee. 

HomeWizard heeft een uitgebreid document samengesteld met (bijna) alle in Nederland voorkomende ketels. Hierin kunt u opzoeken of uw ketel OpenTherm compatible is en welke 'klemmen' van de ketel gebruikt moeten worden voor OpenTherm. Klik hier om het document te downloaden (pdf). Let op: dit document is slechts ter indicatie, controleer ook in de handleiding van uw ketel of OpenTherm aanwezig is. U kunt ook onze HeatLink checker gebruiken om te achterhalen of uw ketel en/of thermostaat geschikt zijn.


Thermostaten

Vaak staat in de documentatie van uw thermostaat of deze het OpenTherm protocol ondersteunt. Anders levert een zoekopdracht in Google vaak snel een antwoord. Let op dat er nadrukkelijk, letterlijk over 'OpenTherm' wordt gesproken. Het feit dat een thermostaat kan 'moduleren', betekent niet altijd dat dit met OpenTherm gebeurt (al is dit in de praktijk vaak wel zo). Enkele veelgebruikte thermostaten die veelvuldig getest en compatible bevonden zijn:

 • Honeywel
  • Chronotherm modulation
  • Chronotherm touch modulation
  • Round Clock Deluxe
  • Round Modulation
 • Remeha
  • iSense*
  • qSense (opentherm versie, niet de RF versie)*

Los van bovenstaande merken - wanneer zowel uw ketel als thermostaat ondersteuning hebben voor OpenTherm, kunt u er vanuit gaan dat de HeatLink goed werkt op uw installatie! 

 

De 'override' functie van OpenTherm thermostaten

Op dit moment maakt de HeatLink gebruik van enkele geavanceerde OpenTherm functies, een daarvan is een z.g.n. 'override' mogelijkheid. 

Hoewel OpenTherm een 'standaard' protocol is, zijn fabrikanten van thermostaten nog steeds vrij in de implementatie van dit protocol in hun producten. Sommige fabrikanten hebben de specifieke ondersteuning voor 'override' niet ingebouwd, of niet standaard ingeschakeld, in hun thermostaten. 

*Overwrite inschakelen op oudere iSense thermostaten

Van Remeha iSense en qSense thermostaten is bekend dat deze er 'van buiten' hetzelfde uitzien, maar dat er veel verschillende software versies in omloop zijn. Nieuwere versies ondersteunen override. Oudere niet en op sommige versies is bekend dat de 'override' functie eerst handmatig ingeschakeld moet worden door de gebruiker. Dit kan op de volgende manier:

 1. Ga in het menu van de thermostaat naar 'Gebruikers > Gebruikersprofiel' en zet deze op 'Uitgebreid' (of 'Geavanceerd')
 2. Ga vanuit het hoofdmenu naar 'Installateur > Externe toegang' en zet deze mogelijkheid op 'aan' (of 'Toegestaan'). 
 3. De override functie kan nu gebruikt worden door de HeatLink, installeer deze zoals gebruikelijk.

Zoals in bovenstaand Remeha voorbeeld duidelijk wordt, noemen fabrikanten de override functie niet altijd bij naam. Het kan daarom lastig zijn om te achterhalen of uw thermostaat deze functie bezit danwel ondersteunt. Wij kunnen hier helaas ook geen garanties over geven. Zodra bij ons bekend is dat bepaalde thermostaten niet over de override mogelijkheid beschikken (of standaard 'aan' hebben staan), zullen we dit artikel updaten met die informatie. Momenteel is dit alleen van Remeha bekend. 

Geen override?

Als de thermostaat geen ondersteuning heeft voor override, dan werkt de HeatLink wel, maar met 1 beperking. Op het moment dat de temperatuur wordt veranderd met de HeatLink, dan wordt dit correct doorgevoerd, echter komt de ingestelde temperatuur dan niet in het display van de thermostaat te staan. Normaal (met override) is dit wel het geval en zie je een H (van HomeWizard) en daarnaast de via de app ingestelde temperatuur op het thermostaat display.