Verbindingsproblemen vanuit de HomeWizard app

Dit artikel geeft tips in gevallen waarbij de HomeWizard wel goed werkt of gewerkt heeft, maar nu geen verbinding krijgt. Lukt het niet om de HomeWizard voor de eerste keer te configureren, lees dan dit artikel. 


Vanuit de app, komt de verbinding tussen de app op uw telefoon en het HomeWizard kastje als volgt tot stand:


HomeWizard <> Router <> HomeWizard Online servers <> App op smartphone of tablet


Als ergens in deze schakel wat mis gaat, dan verschijnt de melding dat er geen verbinding gemaakt kan worden met HomeWizard. Verondersteld dat er internet op de tablet/smartphone aanwezig is en dat er geen storing is bij HomeWizard Online, ligt de oorzaak meestal in het thuisnetwerk i.c.m. de HomeWizard. 


Probeer de HomeWizard opnieuw van stroom te voorzien.

Door stekker even uit het stopcontact te halen en er weer in te stoppen. De verbinding wordt nu opnieuw geïnitialiseerd, dit lost in veel gevallen al een probleem op. Als dit vaker voorkomt, dan kan het helpen om de router op een vast wifi 'kanaal' in te stellen (dit is een instelling in de router).  

Plaatsingstips voor de HomeWizard t.o.v. router

  • De ideale afstand tussen de HomeWizard en router is tussen de 1,5 en de 5 meter. Plaats de HomeWizard niet tegen de router aan of hier extreem dicht bij in de buurt, hier is wifi niet optimaal voor.
  • Zorg dat er voldoende wifi bereik is op de plek waar de HomeWizard staat.


Probeer een vast IP adres in te stellen op de HomeWizard

Als er drie groene lampjes branden op de HomeWizard, dan zou er correct verbinding moeten zijn met de router. Dit zegt echter nog niet dat de verbinding naar de HomeWizard Online servers goed tot stand komt. Als je merkt dat de HomeWizard wel drie groene lampjes geeft, maar toch 'offline' is op het dashboard, dan helpt het vaak om een vast IP adres in te stellen. Download & open hiervoor de configuration tool en sluit de HomeWizard met een USB kabel aan op de computer.

Doorloop de stappen in de config tool door het email-adres, wachtwoord en wifi netwerk op te geven. Selecteer bij 'verbindingsinstellingen' nu 'handmatig IP'. Er volgen nu drie velden die correct (!) ingevuld dienen te worden. 

  1. IP ADRES: een IP adres voor de HomeWizard zelf (kies een IP adres binnen hetzelfde bereik als dat van de router, met alleen het laatste cijfer verschillend. Dus als de router het IP 192.168.178.1 heeft, geef dan de HomeWizard 192.168.178.105)
  2. SUBNET MASKER: vrijwel altijd 255.255.255.0
  3. GATEWAY: het IP adres van de router (bijvoorbeeld 192.168.178.1 < controleer dit altijd in de router, dit adres kan anders zijn dan hier vermeld!!) Tip: Het 'gateway' adres is hetzelfde IP adres dat je in een browser invult om naar de configuratie pagina van je router te gaan. Bij Ziggo is dit vaak 192.168.178.1 , andere routers hebben soms andere adressen zoals 192.168.1.1 of 10.0.0.1

Sla deze instellingen op en ga na of de HomeWizard nu weer verbinding maakt. Eventueel kun je deze instelling weer ongedaan maken door de config tool nogmaals te doorlopen en voor 'automatisch' te kiezen bij 'verbindingsinstellingen'.