Wat is notificaties groeperen op de HomeWizard-app?

notificaties groeperen

Een voor de hand liggende en zeer welkom, toepassing is het 'groeperen' van notificaties. Dit wil zeggen dat je bepaalde notificaties alleen actief kunt laten zijn, bij een bepaalde preset. Stel bijvoorbeeld alle notificaties die je gebruikt voor 'alarmering' zo in dat ze alleen worden verstuurd als de preset 'away' actief is. Zo creeer je effectief een alarmsysteem: terwijl je het huis uit gaat activeer je de 'away' preset en daarmee worden alle gewenste notificaties in één keer actief! Kom je weer terug, dan activeer je de preset 'thuis' en zul je de notificaties niet meer ontvangen (natuurlijk kun je indien gewenst ook notificaties voor beide presets laten gelden).