De config tool laat geen draadloze netwerken zien na een scan

In sommige gevallen laat de config tool geen netwerken zien. Het is altijd zinvol om de 'scan' toets meerdere keren te gebruiken. Als er na een aantal keer proberen nog geen netwerken worden weergegeven, probeer dan de volgende dingen:

  • Stel vast dat het wifi bereik toereikend is op de plek waar de HomeWizard nu staat (in het bijzonder als de computer met een netwerkkabel verbonden is).
  • Het kan helpen om de HomeWizard iets anders te positioneren en op zijn kant te zetten.
  • Stel vast dat ereen wifi b/g netwerk wordt uitgezonden, en niet een n-only netwerk. Zie dit artikel voor meer informatie over deze instelling. 

Als aan bovenstaande punten voldaan is en er worden nog steeds geen netwerken weergegeven, druk dan op de knop 'Connect to hidden network' en geef handmatig uw netwerkgegevens (SSID en wachtwoord) om de config tool te doorlopen. Let op dat zowel de netwerknaam als het wachtwoord hoofdlettergevoelig zijn.