De 'Smartwares afstandsbediening voor connected LED’ kan je de connected ledlampen rechtstreeks schakelen. Maar met de nieuwe release (3.9.1 Andrioid, 3.9.0 iOS) is het nu ook mogelijk om via deze remote handmatig presets op de HomeWizard te schakelen. 

Afstandbediening toevoegen aan de HomeWizard.
 1. Ga naar Menu 'Menu'
 2. In het menu selecteer 'Beheer apparaten
 3. Rechtsboven druk  op Add device'Apparaat toevoegen'
 4. Selecteer 'Schakelaars & Lampen
 5. Selecteer vervolgens 'Remote'     
  • Geef een gewenste naam bij 'Naam' een druk op 'Bewaar'.
  • Druk nu op de knopPair'Code' .
  • Er volgt dan een popup met ‘Koppel Apparaat'.
   • Zet eerst de Remote in pair modus. Doe dit door de HomeKnop ingedrukt te houden voor ongeveer 5 seconde. Laat de knop los als alle preset lampjes knipperen. Wacht tot de preset lampjes sneller gaan knipperen. Je kan dan de  knop hieronder loslaten.
  • Druk op Koppel met Remote . De afstandbediening maakt nu een nieuwe code aan en verstuurt deze naar de HomeWizard.
  • Als het signaal goed ontvangen wordt door de HomeWizard, zal de afstandbediening weer weergeven door te knipperen ter bevestiging. In de app staat er nu een aantal cijfers achter 'code'.
  • Druk op ‘Bewaar' om deze op te slaan. 
Gefeliciteerd, de Smartwares afstandsbediening is nu gekoppeld aan de HomeWizard en kan door de afstandbediening  ook presets schakelen. 
 
 

LET OP ! Wijziging van preset op de HomeWizard-app wordt niet weergegeven wordt op de afstandbediening.